LA VITRINA

A La Vitrina, amb una periodicitat trimestral, s’hi pot veure una mostra de llibres i documents de temàtica diferent. La Biblioteca du a terme aquesta activitat per a fer més visibles els seus fons.