El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió ordinària del dia 14 de setembre de 2015 va adoptar l’acord de modificació de l’acord de Ple de data 27 de juliol de 2015 de modificació dels estatuts de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.

Podeu consultar tota la informació al web de l’Institut Municipal de Patrimoni Cultural: www.ipac.cat.