La Biblioteca Museu Víctor Balaguer és gestionada per l'Institut Municipal de Patrimoni Cultural de Vilanova i la Geltrú (IPAC), que és responsable de la gestió, conservació i divulgació dels béns de patrimoni cultural sota custòdia municipal.

La finalitat de l'IPAC és:
● Acomplir la missió per la conservació, estudi i difusió de tot el patrimoni moble i immoble de Vilanova i la Geltrú de titularitat i propietat municipal que li sigui adscrit, cedit l'ús o la propietat, i del que sigui titular, assegurant així una gestió directa dels béns, activitats i serveis, i una correcta administració dels recursos, que, en concret, significa:
a) Preveure tot allò que sigui necessari perquè aquest patrimoni municipal sigui un motor d'irradiació cultural i de dinamització de la vida ciutadana i comarcal;
b) Conservar, gestionar, disposar, tenir cura i, en definitiva, responsabilitzar-se del patrimoni propi o que li sigui adscrit per part de l'Ajuntament;
c) Qualsevol altra que tendeixi a millorar les finalitats específiques de l'IPAC.
● L'actuació i millora de la temàtica patrimonial mitjançant la gestió dels serveis i equipaments museístics, col·leccions i immobles de l'organisme autònom així com aquells altres amb els que s'estableixin convenis.
● Fomentar la divulgació i coneixement ciutadà del patrimoni de la ciutat, ja sigui amb la realització d'activitats, de difusió cultural, directament encaminades a aquesta finalitat o mitjançant intercanvis amb altres centres o entitats públiques o privades o convenis amb centres d'ensenyament, formació i similars.
Podeu consultar tota la informació sobre l’IPAC (estatuts, organigrama, pressupost, memòries) a l’adreça www.ipac.cat.

La Biblioteca Museu Víctor Balaguer és gestionada per l'Institut Municipal de Patrimoni Cultural de Vilanova i la Geltrú (IPAC), que és responsable de la gestió, conservació i divulgació dels béns de patrimoni cultural sota custòdia municipal.

La finalitat de l'IPAC és:
● Acomplir la missió per la conservació, estudi i difusió de tot el patrimoni moble i immoble de Vilanova i la Geltrú de titularitat i propietat municipal que li sigui adscrit, cedit l'ús o la propietat, i del que sigui titular, assegurant així una gestió directa dels béns, activitats i serveis, i una correcta administració dels recursos, que, en concret, significa:
a) Preveure tot allò que sigui necessari perquè aquest patrimoni municipal sigui un motor d'irradiació cultural i de dinamització de la vida ciutadana i comarcal;
b) Conservar, gestionar, disposar, tenir cura i, en definitiva, responsabilitzar-se del patrimoni propi o que li sigui adscrit per part de l'Ajuntament;
c) Qualsevol altra que tendeixi a millorar les finalitats específiques de l'IPAC.
● L'actuació i millora de la temàtica patrimonial mitjançant la gestió dels serveis i equipaments museístics, col·leccions i immobles de l'organisme autònom així com aquells altres amb els que s'estableixin convenis.
● Fomentar la divulgació i coneixement ciutadà del patrimoni de la ciutat, ja sigui amb la realització d'activitats, de difusió cultural, directament encaminades a aquesta finalitat o mitjançant intercanvis amb altres centres o entitats públiques o privades o convenis amb centres d'ensenyament, formació i similars.
Podeu consultar tota la informació sobre l’IPAC (estatuts, organigrama, pressupost, memòries) a l’adreça www.ipac.cat.

AJUTS I SUBVENCIONS

ANY 2023

  • RESTAURACIÓ DE LES PINTURES DE LA CÚPULA DE L’EDIFICI HISTÒRIC DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER.
  • SUBVENCIONS PER A L’INVENTARI I LA DOCUMENTACIÓ DELS BÉNS CULTURALS QUE INTEGREN ELS MUSEUS CATALANS.
  • REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER PER ESTABLIR L’ÚS I MANTENIMENT DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER, LA CASA DE SANTA TERESA I EL SEU ENTORN.
  • SUBVENCIONS PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL.
  • ACTUALITZACIÓ DE LES UBICACIONS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’EXECUCIÓ RE-ORG A LES RESERVES DEL MUSEU BALAGUER (MODIFICACIÓ DEL TESAURUS D’UBICACIONS).

Amb el suport de:

AJUTS I SUBVENCIONS

ANY 2023

  • RESTAURACIÓ DE LES PINTURES DE LA CÚPULA DE L’EDIFICI HISTÒRIC DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER.
  • SUBVENCIONS PER A L’INVENTARI I LA DOCUMENTACIÓ DELS BÉNS CULTURALS QUE INTEGREN ELS MUSEUS CATALANS.
  • REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER PER ESTABLIR L’ÚS I MANTENIMENT DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER, LA CASA DE SANTA TERESA I EL SEU ENTORN.
  • SUBVENCIONS PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL.
  • ACTUALITZACIÓ DE LES UBICACIONS A CONSEQÜÈNCIA DE L’EXECUCIÓ RE-ORG A LES RESERVES DEL MUSEU BALAGUER (MODIFICACIÓ DEL TESAURUS D’UBICACIONS).

Amb el suport de: