El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió ordinària del dia 14 de setembre de 2015 va adoptar l’acord de modificació de l’acord de Ple de data 27 de juliol de 2015 de modificació dels estatuts de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.

PLANTILLA

Informació de la plantilla de personal laboral de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer (setembre de 2016):

  • 10 contractes laborals
LLOC DE TREBALL TOTAL PER CATEGORIES GÈNERE NIVELL SALARIAL*
Dona Home
Gerent/a 1 1 A26
Director/a del Museu 1 1 A22
Tècnic/a del Museu 2 1 1 A20
Técnic/a de la Biblioteca 2 1 1 A20
Auxiliar Administratiu 1 1 C16
Cap de Manteniment de Patrimoni 1 1 C17
Conserge 2 1 1 E14

*Segons conveni municipal vigent