MUSEU TANCAT PER OBRES - REOBERTURA: 6 DE JULIOL DE 2024

Actualment, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer roman tancada al públic. Després de dos anys d'obres en la renovació del sistema de climatització de l’edifici històric, la reobertura està prevista pel pròxim 6 de juliol de 2024. 

NORMATIVA DE LA VISITA AL MUSEU

Garantim la qualitat de la visita

L’entrada al Museu està sotmesa a l’obligat compliment d’una normativa que garanteix la conservació i el bon funcionament de l’equipament.

· Abans de l'inici de les visites, els visitants han de silenciar els seus telèfons mòbils.

· Cal mantenir en tot moment un to de veu moderat.

· Els menors de 14 anys hauran d'anar sempre acompanyants d'un adult

· Està permès realitzar fotografies dels espais del Museu, sense flash i seguint sempre les indicacions del personal. Es poden realitzar vídeos curts amb el mòbil, però en cap cas gravar les visites comentades o activitats. No està permès fer servir trípode o pals per a selfies. En cas que per drets de reproducció alguna obra d'art no pugui ser fotografiada, s'indicarà el referent sobre la cartel·la de l'obra.

· No està permès tocar o manipular els objectes exposats. El personal del Museu podrà cridar l'atenció a les persones visitants que s'apropin en excés a les obres.

· No està permès menjar o beure durant el recorregut per les estances del museu. No es permet fumar en cap espai del museu (jardí inclòs).

· No està permès l’accés d’animals de companyia, excepte en el cas dels gossos pigall.

· No es pot córrer ni cridar per les sales per evitar accidents i molèsties a la resta de visitants.

· No es pot accedir al museu amb bosses grans, motxilles o objectes grans. Està prohibit accedir al recinte amb patinets, patinets elèctrics o bicicletes.

· El museu no es fa responsable de la utilització inadequada de les instal·lacions.

· En cas d’evacuació, cal seguir les instruccions del personal del museu.

· Es pot dibuixar a les sales amb quadern de dibuix i només amb tintes considerades seques (llapis, bolígraf, rotring, etc.). Per utilitzar cavallets i altres materials cal sol·licitar autorització a través del correu informacio@victorbalaguer.cat.

Les persones que no compleixin amb aquesta normativa, podran ser convidades a sortir del recinte pel personal de la institució.