NORMATIVA DE LA VISITA AL MUSEU

Garantim la qualitat de la visita

L’entrada al Museu està sotmesa a l’obligat compliment d’una normativa que garanteix la conservació i el bon funcionament de l’equipament.
· Abans de l'inici de les visites, els visitants han de silenciar els seus telèfons mòbils.
· Cal mantenir en tot moment un to de veu moderat.
· Els menors de 14 anys hauran d'anar sempre acompanyants d'un adult
· Està permès realitzar fotografies dels espais del Museu, sense flash i seguint sempre les indicacions del personal. Es poden realitzar vídeos curts amb el mòbil, però en cap cas gravar les visites comentades o activitats. No està permès fer servir trípode o pals per a selfies. En cas que per drets de reproducció alguna obra d'art no pugui ser fotografiada, s'indicarà el referent sobre la cartel·la de l'obra.
· No està permès tocar o manipular els objectes exposats. El personal del Museu podrà cridar l'atenció a les persones visitants que s'apropin en excés a les obres.
· No està permès menjar o beure durant el recorregut per les estances del museu. No es permet fumar en cap espai del museu (jardí inclòs).
· No està permès l’accés d’animals de companyia, excepte en el cas dels gossos pigall.
· No es pot córrer ni cridar per les sales per evitar accidents i molèsties a la resta de visitants.
· No es pot accedir al museu amb bosses grans, motxilles o objectes grans. Està prohibit accedir al recinte amb patinets, patinets elèctrics o bicicletes.
· El museu no es fa responsable de la utilització inadequada de les instal·lacions.
· En cas d’evacuació, cal seguir les instruccions del personal del museu.
· Es pot dibuixar a les sales amb quadern de dibuix i només amb tintes considerades seques (llapis, bolígraf, rotring, etc.). Per utilitzar cavallets i altres materials cal sol·licitar autorització a través del correu informacio@victorbalaguer.cat.
Les persones que no compleixin amb aquesta normativa, podran ser convidades a sortir del recinte pel personal de la institució.