MUSEU TANCAT PER OBRES - REOBERTURA: 6 DE JULIOL DE 2024

Actualment, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer roman tancada al públic. Després de dos anys d'obres en la renovació del sistema de climatització de l’edifici històric, la reobertura està prevista pel pròxim 6 de juliol de 2024. 

La Biblioteca Museu Víctor Balaguer, fundada per l'escriptor i polític que li dona nom, va ser inaugurada el 26 d’octubre de 1884. És un dels primers edificis a Catalunya construïts de nova planta amb la finalitat específica de mostrar col·leccions al públic i facilitar l'accés a la cultura.

L'estructura arquitectònica inicial estava formada per dues ales simètriques, una destinada a biblioteca i l'altra a museu. Tot i les successives ampliacions que han fet créixer l'espai expositiu modificant la seva planta, la façana encara conserva l'aspecte d'un temple ornamentat amb diferents elements decoratius d’inspiració egípcia i grega.

La col·lecció original estava formada pel conjunt de llibres i objectes artístics que el fundador havia aplegat al llarg de la seva vida, juntament amb nombroses donacions que van fer créixer el fons des del primer moment. A la planta baixa es troba la biblioteca històrica i les sales on s'exhibeixen les col·leccions que van ingressar en vida de Balaguer, i al primer pis s'exposen els llegats artístics que van arribar a la ciutat de Vilanova i la Geltrú al llarg del segle XX.

Descarrega la guia / audioguia de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer a Visitmuseum.


La Biblioteca Museu Víctor Balaguer, fundada per l'escriptor i polític que li dona nom, va ser inaugurada el 26 d’octubre de 1884. És un dels primers edificis a Catalunya construïts de nova planta amb la finalitat específica de mostrar col·leccions al públic i facilitar l'accés a la cultura.

L'estructura arquitectònica inicial estava formada per dues ales simètriques, una destinada a biblioteca i l'altra a museu. Tot i les successives ampliacions que han fet créixer l'espai expositiu modificant la seva planta, la façana encara conserva l'aspecte d'un temple ornamentat amb diferents elements decoratius d’inspiració egípcia i grega.

La col·lecció original estava formada pel conjunt de llibres i objectes artístics que el fundador havia aplegat al llarg de la seva vida, juntament amb nombroses donacions que van fer créixer el fons des del primer moment. A la planta baixa es troba la biblioteca històrica i les sales on s'exhibeixen les col·leccions que van ingressar en vida de Balaguer, i al primer pis s'exposen els llegats artístics que van arribar a la ciutat de Vilanova i la Geltrú al llarg del segle XX.

Descarrega la guia / audioguia de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer a Visitmuseum.


Petició de reserva de grups particulars

    Petició de reserva de grups particulars