La Biblioteca Museu Víctor Balaguer disposa de dos espais de lloguer: la biblioteca patrimonial, espai històric situat a la planta baixa de l'edifici de la Biblioteca Museu, i els jardins de la casa de Santa Teresa, situats al recinte. 

El lloguer d’espais de propietat municipal està sotmès als preus i condicions de l’ordenança fiscal número 20 (taxa per a la utilització d'edificis municipals i d'altres instal·lacions), que podeu consultar aquí.

Les persones interessades en el lloguer d’espais, podeu enviar un correu electrònic a informacio@victorbalaguer.cat, amb tota la informació sobre els usos que voleu fer de l’espai, així com previsió de dates, assistents o altres dades que considereu.