El 22 d’octubre de 2019 el Govern de Catalunya va acordar declarar Museu d'Interès Nacional la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. El seu fundador tenia clar, ja des de la seva obertura l’octubre 1884, que la Biblioteca Museu era un projecte emblemàtic, no únicament per a la ciutat de Vilanova i la Geltrú on va decidir aixecar-lo, sinó per a tot Catalunya. Per a aquesta mena d’Acadèmia que volia erigir va triar una frase bíblica per al seu frontispici d’entrada: el lema «Surge et ambula» (aixeca’t i camina), un missatge que pren avui tot el sentit. Aixecar-la i fer-la caminar durant més de 135 anys ha estat feina i entusiasme de moltes persones. La qualitat dels fons museístic i bibliogràfic aglutinats en la seva seu són d’una inqüestionable vàlua, i amb aquesta declaració arriba formalment el reconeixement.

 

Molt abans d’inaugurar el centre, Víctor Balaguer va fer una crida a col·laboradors, escriptors, artistes i amics demanant llibres i obres d’art. I la resposta inundà la institució de donacions. Des de les primeres passes, les aportacions privades van ser cabdals i es començaren a estructurar les seves col·leccions. A mesura que s’enriquia el fons, l’edifici també creixia per encabir-lo. Aquesta dinàmica no s’aturà i ha continuat durant la resta del segle XX i fins als nostres dies.

 

L’exposició vol commemorar la història i singularitat de la institució mostrant com han anat arribant col·leccions de caràcter nacional i de molt variada naturalesa des de la fundació fins a l’actualitat: pintura i escultura catalana del segle XIX, incunables, dipòsit del Prado, aixovar funerari d’Egipte, llibres de la Xina, gravats i mapes del Japó, etnologia i fotografies de Filipines o América, ceràmica o art contemporani. Un viatge que porta de la mà per una seqüència ininterrompuda d’ingressos que han conformat, al llarg d’una llarga centúria, una col·lecció d’interès nacional.