Samurai, segle XIX
Japó
Donació d'Eduard Toda, 1884

Els samurais o bushi eren una elit guerrera del Japó sorgida als voltants del segle X, i que es va mantenir com a classe dominant des de finals del segle XVII. Les seves armadures, a banda del seu significat defensiu, tenien també un important valor artístic i simbòlic. L’espasa representava l’ànima del samurai, i la flor del cirerer feia referència a la fugacitat de la vida, ja que, igual que els pètals cauen al primer cop de vent, ells podien donar la vida pel seu senyor en qualsevol moment.

Hi ha dos tipus d’armadura: les yoroi, dissenyades pels guerrers que lluitaven a cavall, i les domaru, més lleugeres, fetes pels soldats que batallaven a peu. Les del Museu Balaguer pertanyen al tipus domaru i són decoratives, no concebudes per a la batalla. Estan formades per la cuirassa i elements protectors, el casc i la màscara, utilitzada també per a espantar l’enemic.