Mar tempestuós, 1872
Ramon Martí Alsina (1826-1894)
Oli sobre tela
Llegat fundacional, 1884

Aquesta marina, tema habitual en l’obra de Martí Alsina, presenta un mar agitat i un cel amb núvols que amenacen tempesta. Tot i el ressò encara romàntic de l’escena, per l’emoció que provoca la natura en l’espectador, la tècnica és plenament realista, amb una pinzellada esbossada i vibrant, pròpia de l’etapa madura de la seva trajectòria. L’obra, ambiciosa per les seves dimensions, ha format part de la col·lecció del museu des dels inicis.

Martí Alsina, el pintor més important del realisme català i espanyol, és un nom clau en la renovació de la pintura catalana del XIX. Va estudiar a París, on va conèixer l’obra de Gustave Courbet i de l’Escola de Barbizon. La seva influència en artistes més joves vingué donada pel seu càrrec com a professor a l’Escola de Llotja, així com per una fructífera activitat en el mercat de l’art.