Retrat d'un boter de la Barceloneta, 1890
Dionís Baixeras (1862-1943)
Oli sobre tela
Donació de l'artista, 1892

Aquest quadre és un magnífic exemple de les habituals escenes de mariners i pescadors de Baixeras, de gran popularitat entre col·leccionistes del seu temps. És el retrat d’un vell llop de mar fumant amb pipa, amb l’escenari del port al fons. Aquest enaltiment dels valors tradicionals com el treball, la humilitat o la proximitat amb la natura, era molt propi dels membres del Cercle Artístic de Sant Lluc, del qual Baixeras va ser-ne un dels fundadors. Un moviment artístic, d’inspiració catòlica, que sorgí com a resposta al modernisme, acusat de frivolitat per part de sectors més conservadors. 

Baixeras es formà a l’Escola de Llotja de Barcelona prop d’Antoni Caba i Ramon Martí Alsina. Durant la seva estada a París va conèixer el realisme de Millet. Elaborava meticulosament els seus quadres al taller després de llargues excursions.