SERVEIS

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Av. Narcís Monturiol, 2 // Vilanova i la Geltrú

Tel. 938 154 202 // Fax 938 153 684

email: biblioteca@victorbalaguer.cat

SALA DE LECTURA
16 punts de lectura amb connexions per a ordinador portàtil.
REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS
Els documents consultats pels usuaris poden ser reproduïts per diferents mitjans, segons la data de publicació, l’estat de conservació i les dimensions.
Només es poden fotocopiar documents en bon estat amb data de publicació posterior a 1930, la resta són digitalitzats.

A la sala de lectura hi ha disponibles les tarifes d’aquest servei i la butlleta rosa de sol·licitud.

PRÉSTEC DE DOCUMENTS PER A EXPOSICIONS
En cas de voler un document per a ésser exposat, el préstec està subjecte a taxes públiques municipals. Podeu enviar un correu electrònic i la Biblioteca respondrà exposant les condicions del préstec.
CONSULTA
ACCÉS A CATÀLEGS
La base de dades Pasífae conté el catàleg general de la Biblioteca, tant llibres com manuscrits, publicacions periòdiques i imatges. A més hi ha també disponibles les bases de dades corresponents als epistolaris de Víctor Balaguer, Joan Oliva i Manuel Creus i a la col·lecció d’antiquària.
CONSULTA DE DOCUMENTS
Per consultar els fons de la Biblioteca l’usuari té a l’abast el catàleg, d’on s’extreuen les dades per omplir la butlleta blanca de consulta. Un cop lliurada aquesta butlleta al personal de la Biblioteca, l’usuari rebrà els documents, que podrà consultar a la sala de lectura. Majoritàriament la consulta dels fons es pot fer a partir dels documents originals, tot i que, per raons de conservació, hi ha una part d’aquests fons accessible a partir de microfilms o digitalitzats. Per comoditat de l’usuari hi ha la possibilitat de demanar per telèfon (938 15 42 02) i per correu electronic ,biblioteca@victorbalaguer.cat, els documents que voldrà consultar, de manera que quan vingui a la Biblioteca es trobin ja a la sala de lectura.
INFORMACIÓ I REFERÈNCIA
Aquest servei orienta l’usuari en la recerca d’acord amb les seves necessitats d’informació, que poden ser ateses pel personal de la biblioteca a través de tres vies:
INFORMACIÓ PRESENCIAL
En la mateixa sala de consulta els bibliotecaris guien l’usuari en l’ús del catàleg.
INFORMACIÓ TELEFÒNICA
Les consultes esporàdiques i puntuals són ateses per telèfon. Per a consultes més complexes la via adient és el correu electrònic o postal.
INFORMACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC I POSTAL
En cas que l’usuari no pugui desplaçar-se a la Biblioteca, els bibliotecaris elaboren la cerca bibliogràfica i la hi fan arribar per correu electrònic. En cas necessari, s’envia la reproducció dels documents.