MANUSCRITS

col_esp 1

El fons de manuscrits presenta una temàtica i cronologia variades ja que hi podem trobar pergamins, llibres religiosos àrabs, documents polítics del XIX o textos literaris (de Narcís Oller, Apel·les Mestres, Jacint Verdaguer, Josep Carner, Jovellanos i Emilia Pardo Bazán entre d’altres) i epistolaris personals (Víctor Balaguer, E. C. Ricart, Eduard Toldrà, Joaquim Molas, Joan Magrinyà), en els quals destaquen cartes de Frederic Mistral, Narcís Oller, Àngel Guimerà, Práxedes Mateo Sagasta i Joan Prim a Víctor Balaguer; de Joan Miró, J. F. Ràfols, Sebastià Gasch, Gustau Gili i Marià Manent a E. C. Ricart; dels germans Lamote de Griñon, Joaquín Rodrigo i Pau Casals a Eduard Toldrà, i de Josep Maria Castellet, Pere Gimferrer, Baltasar Porcel, Joan Oliver, Salvador Espriu i  Mercè Rodoreda a Joaquim Molas.

LLIBRES

llibres 2

La Biblioteca Víctor Balaguer és una biblioteca de caràcter general formada amb aquesta voluntat ja en el moment de constituir-se. Disposa d’una de les millors col·leccions de llibres del segle XIX a Catalunya, destaca com a principal virtut la seva heterogeneïtat, ja que mostra fidelment la variada producció editorial del XIX. L’origen del fons prové en bona part, de la biblioteca de Víctor Balaguer, però, sobretot, de la pacient formació posterior amb clara voluntat de representar totes les temàtiques. La Biblioteca va anar creixent al llarg del segle XX amb fons del moment, tot i que no amb el mateix volum amb què ho va fer al segle XIX. La incorporació en aquests darrers anys d’uns 30.000 volums procedents majoritàriament de les donacions de Joan Enric Roig Santacana i, sobretot, de Joaquim Molas, fa que el fons del segle XX sigui comparable al del XIX.

ANTIQUÀRIA

antiquaria 1

El fons d’antiquària està format per llibres des del segle XV fins al 1800. La Biblioteca disposa de gairebé 3.000 llibres d’aquest període, amb alguns exemplars realment notables. Darrerament es gestiona des de la Biblioteca el fons de llibres antics de la biblioteca del Museu Romàntic Can Papiol.

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

revistes 1

La majoria dels títols del fons de publicacions periòdiques provenen de l’intercanvi entre el Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer i altres publicacions de la mateixa època. La vinculació política de Balaguer amb el món ultramarí va afavorir la recepció de premsa d’arreu del món, principalment d’Amèrica. Amb posterioritat aquest fons ha continuat creixent. Compta actualment amb més de 3.000 títols de temàtica diversa.

COL·LECCIONS ESPECIALS

col_esp 1

El fons de la Biblioteca també compta amb gravats i mapes, goigs, menús, fotografies, auques, cartells, ex-libris, etc. L’origen de les col·leccions és divers. La majoria provenen de donacions particulars (diferents col·leccions, de Joan Oliva; alguns goigs, de Vives Sabaté; una part dels menús, del Dr. Thebussem, etc.)

COL·LECCIONS PERSONALS

col_pers 1

La importància de la institució ha impulsat diferents personalitats a dipositar els seus llegats a Vilanova: Josefa Massanès, Dr. Thebussem, E. C. Ricart, Eduard Toldrà, José Cruset, Joan Rius Vila, Joan Magrinyà, Xavier Garcia, Joan Alemany, Joan Enric Roig Santacana, Joaquim Molas. En altres casos, l’estreta vinculació a la casa n’ha afavorit la formació: Joan Oliva i la impremta Oliva de Vilanova, Eduard Toda, etc. Aquests fons són de temàtica diversa, relacionats amb la professió o els interessos personals dels donants.

COL·LECCIÓ LOCAL

col_local_1

Al llarg de la seva història la Biblioteca ha anat recollint documentació diversa relacionada amb Vilanova i la Geltrú i l’àmbit del Penedès. A grans trets aquesta col·lecció està formada per llibres de temàtica o d’autor local, diaris i revistes, fullets, fotografies, manuscrits i documentació diversa d’entitats locals.

ARXIU DE LA BIBLIOTECA

arxiu 1

La llarga història de la institució ha generat un fons format per correspondència, documents comptables i administratius (memòries, actes de la Junta de Patrons, etc.), plànols, informes i documentació diversa de les seccions del Centre d’Estudis de la Biblioteca Museu.