Préstec de materials

La Biblioteca Museu posa a disposició dels seus usuaris el seu fons.

Préstec de fons
Acomodat temporal d’obres d’art per exposicions temporals a institucions culturals. Un cop rebuda la sol·licitud de préstec , la Junta de Patrons decideix sobre l’oportunitat del préstec i es comunica la resolució per carta. Els préstecs estan subjectes a les taxes públiques municipals.
http://www.vilanova.cat/content/tramits/OF_29.pdf
.

Venda, reproducció o cessió de fotografies o drets
Servei de venda i lloguer de fotografies de les seves col·leccions, tant per a estudi i investigació com per a publicació, vetllant sempre per la utilització correcta d’aquestes imatges, en el marc de la Llei de la propietat intel·lectual. Un cop rebuda la sol·licitud de compra lloguer o cessió de les fotografies , el Museu es posarà en contacte per detallar l’abast de la petició. En cas que es volgués reproduir la imatge, cal omplir, signar i enviar al Museu el plec amb les condicions per a la reproducció de fotografies. Les reproduccions estan subjectes a les taxes públiques municipals. http://www.vilanova.cat/content/tramits/OF_29.pdf