Biblioteca Patrimonial
Sala noble Casa de Santa Teresa
Jardins
 

Lloguers d’espais

El Museu disposa d’uns espais únics i singulars per a la celebració d’actes de diferent naturalesa.

  • Biblioteca Patrimonial
  • Jardins de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
  • Sala noble de la Casa de Santa Teresa

La Biblioteca Patrimonial és una àmplia sala que manté en bona part l’aspecte original del moment en que va ser creada. Espai utilitzat com a sala d’exposicions temporals, conferències, actes divulgatius, presentacions de llibres i casaments civils, entre d'altres.

Característiques:
Capacitat:
90 persones assegudes
90 persones a peu dret
Dimensions: 120 m2
Equipaments: megafonia, projector canó, dvd reproductor, projector de diapositives i pantalla.
Servei de neteja

Tarifes
1. Actes generats per alguna àrea municipal: Gratuït.
2. Actes generats per entitats sense ànim de lucre de Vilanova i la Geltrú i d’altres administracions públiques del país. Fins a 3 hores: 137 euros. A partir de 3 hores, per hora o fracció: 57,85 euros. Còctels o aperitius a peu dret, per hora o fracció: 294,35 euros.
3. Actes generats per entitats particulars i privades. Fins a 3 hores: 189,80 euros. A partir de 3 hores, per hora o fracció: 74,10 euros. Còctels o aperitius a peu dret, per hora o fracció: 369,45 euros.
Servei de consergeria: 26,90 euros hora o fracció.

Aquestes tarifes són vàlides també per la Casa de Santa Teresa.
Tarifes aprovades d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 22 de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. http://www.vilanova.cat/content/tramits/OOFF/OF_22.pdf)

Els jardins de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer són un espai adient per a la realització de còctels o aperitius.

Caracterítiques:
Capacitat:
100 persones assegudes
100 persones a peu dret

Tarifes
1. Actes generats per alguna àrea municipal: Gratuït.
2. Actes generats per entitats sense ànim de lucre de Vilanova i la Geltrú i d’altres administracions públiques del país. Fins a 3 hores: 137 euros. A partir de 3 hores, per hora o fracció: 57,85 euros. Còctels o aperitius a peu dret, per hora o fracció: 294,35 euros. Bufets entaulats, per hora o fracció: 474 euros.
3. Actes generats per entitats particulars i privades. Fins a 3 hores: 189,80 euros. A partir de 3 hores, per hora o fracció: 74,10 euros. Còctels o aperitius a peu dret, per hora o fracció: 369,45 euros. Bufets entaulats, per hora o fracció: 590,75 euros.
Servei de consergeria: 26,90 euros hora o fracció.

Tarifes aprovades d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 22 de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (http://www.vilanova.cat/content/tramits/OF_22.pdf)