02 Novembre 17
Hora: 19:30
Fins al 02 Novembre 17

Presentació del Butlletí de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Conferència “El cant de la sirena. L’art d’Alexandre de Cabanyes i
l’actualitat”
, a càrrec de la directora
del Museu Balaguer, Mireia Rosich.

19.30 h | Accés gratuït