Arqueologia clàssica
Arqueologia
 

Arqueologia

Arqueologia clàssica

El conjunt ofereix una mostra variada de ceràmica clàssica, on podem veure vaixella etrusca, púnica i romana, un lluït grup de llumeneres romanes, estatuetes, exvots púnics i romans i diverses urnes funeràries amb el seu aixovar. Es respecta la disposició donada per Víctor Balaguer que va reunir les  donacions d'eminents il·lustrats de l'època. 

Arqueologia local

Es pretén ressaltar la tasca d'homes tan importants com Amador Romaní, Albert Ferrer Soler i Joan Bellmunt Poblet, que seguint l'esperit de la Renaixença volgueren rescatar la història de Catalunya pam a pam, creant aquest important fons arqueològic que conté documentació del Paleolític mitjà fins l'Imperi romà.