Organització

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Els Òrgans de Govern i Administració de l'Organisme Autònom Local de Patrimoni " Víctor Balaguer " són:

  • La Junta de Patrons
  • President
  • Vice-President
  • Gerent

JUNTA DE PATRONS

Segons l’article setè dels Estatuts, la Junta de Patrons estarà integrada per 9 membres i entre ells i haurà un president/a i un vicepresident/a, un Representant de la Generalitat de Catalunya, un representant de la Diputació de Barcelona i un representant dels Amics del Museu Víctor Balaguer i 4 persones que seran designades per el Ple de la Corporació.

PRESIDENT

El President serà l’Alcade/essa de la ciutat.

VICEPRESIDENT

El Vicepresident serà el President de l’àrea o Regidor dels servei al què estigui adscrit l’Organisme Autònom.

NOMCÀRRECE- MAIL
Neus Lloveras i MassanaPresidentanlloveras@vilanova.cat
Teresa Llorens Carbonell Vicepresidentatllorens@vilanova.cat
Representant Generalitat: Josep M. Boya i BusquetVocaljusep.boya@gencat.cat
Representant Diputació: Juanjo Puigcorbé BenaigesVocalpuigcorbebj@diba.cat
Representant Amics del Museu Victor Balaguer: Pere Marsé FerrerVocalp.marse@coac.cat
Judith Barbacil MestreVocaljudith.barbacilmestres@gmail.com
Albert Soler LlopartVocalalbert.soler@ub.edu
Xavier López SolerVocalxlsoler@gmail.com
Bernat Deltell i MilàVocalbernat@elfarblau.com

PLANTILLA

Informació de la plantilla de personal laboral del Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer setembre de 2016:

  • 11 contractes laborals
  • 1 funcionari de la Generalitat de Catalunya

LLOC DE TREBALLTOTAL PER CATEGORIESGÈNERE NIVELL SALARIAL*
  DonaHome 
Gerent/a11 A26
Director/a del Museu 11 A22
Director/a de la Biblioteca11  
Tècnic/a del Museu211A20
Técnic/a de la Biblioteca211A20
Auxiliar Administratiu1 1C16
Cap de Manteniment de Patrimoni1 1C17
Conserge312E14

*Segons conveni municipal vigent