Patrocinis

Estimem la Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Amb la intenció de fer créxier la Biblioteca Museu Víctor Balaguer en tots els seus àmbits d'actuació: investigació, documentació, conservació, adquisicions, educació, comunicació i difusió, dotar-la de les millors infraestructures es presenta el programa de patrocini i mecenatge del museu.

Aquest programa està adreçat a les persones, empreses i institucions que desitjin participar activament en aquest projecte amb la intenció de canalitzar adequadament les ajudes rebudes i fer possible que la Biblioteca Museu Víctor Balaguer aconsegueixi el nivell d'excel·lència idoni per una Institució de prestigi.

Les ajudes rebudes al programa poden anar adreçades a diferents línies d'actuació:

1. Recuperació dels autors locals
2. Exposicions de pintors catalans de renom representats al museu
3. Recerca i documentació
4. Comunicació i difusió
5. Imatge i recuperació de l'esplendor inicial
6. Acció pedagògica i lúdica
7. Adquisició i restauració d'obres d'art
8. Aplicació de les noves tecnologies 

Objectius d'aquest programa

 • Tenir cura del patrimoni, conèixer-lo i difondre'l
 • Crear i potenciar una imatge de modernitat i proximitat
 • Millorar l'accessibilitat física i emocional al patrimoni
 • Esdevenir motor cultural, econòmic i turístic de la comarca del Garraf
 • Promoció de la recerca i del coneixement
 • Donar a conèixer la Institució i les col·leccions que s'hi custodien al màxim de públic possible
 • Explicar  i donar a conèixer als ciutadans el patrimoni amb una tasca pedagògica i lúdica adreçada a tots els públics
 • Dinamització turística
 • Recerca de finançament propi

Nivells de col·laboració

 • Aportació anual a un programa o línia d'actuació
 • Aportació específica per a la realització d'un projecte, activitat o exposició
 • Donació o dipòsit d'obres d'art o fons documental
 • Dipòsit d'obres d'art per un temps determinat, amb unes mesures de conservació i seguretat consensuades i amb una prestació econòmica segons obra i temps pactat en conveni

Categories de col·laboració

Si us interessa ajudar a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer ho podeu fer des de diferents vies de col·laboració, cada categoria correspon a les seves contraprestacions:

1.- Patrocinador
2.- Col·laborador
3.- Donant
4.- Patrocinador específic
5.- Col·laborador específic

Contrapartides:

 • Aventages fiscals
 • Reconeixement públic de la col·laboració
 • Informació del patrocini als mitjans de comunicació
 • Contrapartides en imatge i comunicació
 • Entrada gratuïta al Museu i a les exposicions temporals
 • Descomptes en les publicacions
 • Cessió d'espais per actes d'empresa
 • Visites especials

(Les contrapartdies concretes s'especificaran en el conveni de col·laboració que s'estableixi amb la persona, empresa o institució i d'acord amb el nivell i categoria de la col·laboració)

Per què és una bona idea ser patrocinador?

 • Perquè la imatge de la seva empresa estarà unida a la de la Institució, la qual cosa implica publicitat de prestigi
 • Perquè equival a obtenir difusió constant adreçada a un volum de ciutadans/nes molt elevat i amb un públic molt divers i en franc creixement
 • Perquè rebrà contraprestacions interessants com a patrocinador