Escoles

El programa educatiu per al públic escolar engloba activitats didàctiques dirigides a educació infantil, primària, secundària i educació secundària postobligatòria, tenint en compte els continguts i els procediments que marquen els currículums escolars en cada etapa, així com la capacitat d’aprenentatge pròpia de cada edat. Totes les activitats estan pensades amb l’objectiu que la visita al Museu sigui una experiència útil i engrescadora a la vegada, i fomenti l’observació i la participació activa dels alumnes a l’hora de descobrir-ne els continguts.
El Servei educatiu també ofereix suport didàctic als ensenyants i educadors en general, amb l’objectiu de planificar i facilitar la visita al Museu. Si ho desitgeu podeu concertar dia i hora al telèfon del Museu 93 815 42 02, per correu electrònic spedagogic@victorbalaguer.cat o a través del nostre formulari de contacte.